Polisi Ansawdd

Polisi Ansawdd

 

Mae Tîm Gwasanaethau 24/7 Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo’n gadarn i gynnig gwasanaethau effeithlon, cost-effeithiol o ansawdd uchel sy’n bodloni anghenion a disgwyliadau ein cwsmeriaid a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Rydym wedi ymrwymo i gynnig gwasanaethau yn unol â Theleofal perthnasol a Safonau ISO9001-2015.

Byddwn yn ymgynghori â’n cwsmeriaid, partïon â diddordeb a’n staff i nodi’r materion mewnol ac allanol a rhoi lle iddynt o fewn cyfyngiadau deddfwriaeth ac adnoddau sydd ar gael a byddwn yn ceisio gwella ansawdd, swm a natur y gwasanaethau a gynigir, cynyddu ymwybyddiaeth o’r brand, enw da a refeniw.

Rydym yn cydnabod bod pob gweithiwr, yn ei waith o ddydd i ddydd, yn gwneud cyfraniad allweddol at ddarpariaeth cyffredinol Gwasanaethau’r Cyngor, boed yn cael eu darparu’n fewnol neu’n allanol, a thrwy arweiniad gweithredol byddwn yn annog eu cyfraniad nid yn unig wrth baratoi, gweithredu a gwerthuso gweithgareddau gwella ond hefyd eu datblygiad gweithiwr unigol.

Byddwn yn cyhoeddi’r polisi ansawdd ar safle Gwella Caerdydd a bydd pob rheolwr yn gyfrifol am atgyfnerthu diwylliant o rhagoriaeth o fewn pobl y sefydliad.

Rydym wedi ymrwymo i welliant parhaus y System Rheoli Ansawdd.

Bydd y polisi ansawdd yn cael ei adolygu’n flynyddol fel rhan o adolygiad y tîm rheoli i sicrhau ei berthnasedd i’r tîm, y gyfarwyddiaeth ac amcanion strategol y Cyngor.

Lesley Ironfield

 

Rheolwraig Gweithredol

Cyngor Caerdydd

 

Dyddiad: Hydref 2017

© Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd