Geirdaon

Cymerwch gip ar yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud am Deleofal

Mr S

Merch Mrs S
Ro’n i arfer poeni am fy nhad yn mynd allan ac yn mynd i ddryswch wrth geisio ffeindio’i ffordd adre. Nawr, gyda theleofal a’r synhwyrydd gadael eiddo, rydw i’n cael galwad ffôn os yw Dad wedi bod allan am gyfnod hir..

Darllenwch fy stori
Mr p

Chwaer Mrs P
“Mae wedi rhoi ei fywyd yn ôl iddo. Roedd e am fyw yn ei gartref ei hun. Pan ddaeth yn ôl gofynnais iddo a oedd e’n hapus a dywedodd ‘rydw i wrth fy modd yn fy nghartref’. Heb yr offer teleofal yn y tŷ, allen ni ddim ymdopi.”

Darllenwch fy stori
Mr L

Mr L
“Mae teleofal yn rhoi amser i mi ar fy mhen fy hun, achos dydw ddim bob amser angen cymorth yn fy nghartref fy hun, ond mae’n dda gwybod bod help ar gael os bydd ei angen.”

Darllenwch fy stori
Mr & Mrs M

Mr and Mrs M
“Mae teleofal yn diogelu’r ddau ohonom. Rydym yn byw bywyd annibynnol a llawn, ond ar yr un pryd rydym yn ymwybodol y gallai fod angen help ar frys arnom ryw ddiwrnod, ac o ran hynny mae’r system yn gefn i ni.”

Darllenwch ein stori

© Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd