Gwasanaeth ymateb a warden – Ffoniwch 029 2053 7080

3 cham tuag at Annibyniaeth

Am £5.06 yn unig yr wythnos, gall ein tîm o Weithredwyr a Wardeiniaid Symudol, sydd wedi derbyn hyfforddiant arbennig, gynnig cymorth a chefnogaeth i chi

Cam 1 – Eich Cartref

Dysgwch sut y gall ein gwasanaethau weithio yn eich tŷ chi.

Cam 2 – Ein Gwasanaethau

Sut y gall ein gwasanaethau eich helpu i gadw’n ddiogel yn eich cartref.

Cam 3 – Cysylltwch â ni

Ffoniwch neu cysylltwch â ni ar lein er mwyn dysgu mwy a threfnu asesiad.

Amser cwrdd â’r Tîm!

Mel Hil

Mel

Gweithredwr a’r Warden Symudol

Gweithio i Teleofal ers 2013

“Rwy’n credu gant y cant yn ein gwasanaeth. Rwyf wedi perswadio mam i gofrestru! Wrth ddefnyddio Teleofal, gall ein cwsmeriaid a’u teuluoedd fod yn sicr bod rhywun bob tro wrth law i helpu mewn argyfwng. Mae sicrwydd fel hyn yn amhrisiadwy.”

Peter

Peter

Warden Symudol

Gweithio i Teleofal ers 2003

“Rwyf wrth fy modd â’m swydd oherwydd ei bod yn gadael i mi helpu fy nghyd-ddyn pan mae fwyaf agored i niwed, ac fe fyddaf i bob tro’n mynd adref yn teimlo fy mod i wedi gwneud gwahaniaeth ym mywyd rhywun.”

Jill

Teleofal

Gweithio i Teleofal ers 2005

“Rydyn ni’n dîm gwych ac yn cydweithio’n dda, ac mae ein perthynas waith â’r Gwasanaethau Brys yn un dda. Rydyn ni i gyd yn deall pwysigrwydd y gwasanaeth. “

BARN EIN CWSMERIAID

© Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd